Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 8 BVR Sociale Toeslagen

  Gearchiveerde versie

   

  Het recht op een sociale toeslag wordt toegekend voor het volledige toekenningsjaar, als het inkomen van het gezin dat wordt vastgesteld conform artikel 7, §1, van dit besluit, voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18 van het decreet van 27 april 2018.

  Als het inkomen van het gezin dat wordt vastgesteld conform artikel 7, §1, van dit besluit, niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18 van het decreet van 27 april 2018, wordt het recht op een sociale toeslag geweigerd voor het toekenningsjaar.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top