Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 9 BVR Sociale Toeslagen

  Gearchiveerde versie

   

  Tijdens het toekenningsjaar wordt het recht op een sociale toeslag opnieuw geëvalueerd naar aanleiding van de volgende gebeurtenissen:

  1. de aangroei van de gezinsgrootte, waardoor wordt voldaan aan de voorwaarde, vermeld in artikel 18, tweede lid, 3°, van het decreet van 27 april 2018, tenzij het gezin alleen kinderen kent die onder de toepassing vallen van de artikelen 210,§1, 214, §2 en 215, §1 van het voormelde decreet;
  2. een daling van de gezinsgrootte, waardoor niet langer voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18, tweede lid, 3°, van het voormelde decreet, tenzij het gezin alleen kinderen kent die onder de toepassing vallen van de artikelen 210,§1, 214, §2 en 215, §1  van het voormelde decreet;
  3. een wijziging binnen het feitelijk gezin;
  4. een herziening van het aanslagbiljet dat gebruikt is als referentie voor het lopende toekenningsjaar.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top