Artikel 1 Groeipakketdecreet

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid, met uitzondering van artikel 6 dat een gemeenschaps- en een gewestaangelegenheid regelt.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top