Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 178 Groeipakketdecreet

  De beslissing tot het al dan niet opleggen van een bestuurlijke maatregel wordt ter kennis gebracht van de uitbetalingsactor en vermeldt minstens het volgende:

  1° de motieven van de beslissing;

  2° de datum van inwerkingtreding van de beslissing;

  3° in voorkomend geval, de modaliteiten en gevolgen van de beslissing;

  4° de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top