Artikel 178 Groeipakketdecreet

  De beslissing tot het al dan niet opleggen van een bestuurlijke maatregel wordt ter kennis gebracht van de uitbetalingsactor en vermeldt minstens het volgende:

  1° de motieven van de beslissing;

  2° de datum van inwerkingtreding van de beslissing;

  3° in voorkomend geval, de modaliteiten en gevolgen van de beslissing;

  4° de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top