Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 198 Groeipakketdecreet

    In artikel 1321, § 1, 5°, van hetzelfde wetboek, vervangen bij de wet van 19 maart 2010, worden de woorden "de kinderbijslag" vervangen door de woorden "de toelagen in het kader van het gezinsbeleid".
    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top