| Nieuw - Beslissingen Geschillencommissie nrs. 46-47-48-49

Nr. 2022/046
dd. 20.05.2022

Sociale uitkering - Student – Arbeidsongeval – Schorsing van het recht

De Geschillencommissie onderzocht het recht op Groeipakket voor een student die slachtoffer was van een arbeidsongeval en een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontving, waarbij zijn recht op Groeipakket werd geschorst.

Nr. 2022/047
dd. 20.05.2022

Feitelijke gezinsvorming – LAT-relatie –  Sociale toeslag – Coronatoeslag -  Schooltoeslag - Terugvordering

De Geschillencommissie toetste de noties samenwoning en feitelijke gezinsvorming waarbij de betrokkenen argumenteerden dat zij slechts een LAT-relatie onderhouden. In casu werd in het kader van domiciliefraude een strafonderzoek opgestart en werd  een controle ter plaatse uitgevoerd door de gezinsinspecteurs waarbij de feitelijke gezinsvorming werd vastgesteld.

Nr. 2022/048
dd. 20.05.2022

Studies in het buitenland (VSA) – Formulier P7 Int – Eigen certificaat buitenlandse universiteit

De Geschillencommissie onderzocht het recht op Groeipakket ingeval van studies in het buitenland (VSA) waarbij de buitenlandse universiteit haar eigen certificaat verstrekte ter staving van de gevolgde studies.

Nr. 2022/049
dd. 20.05.2022

Samenloop  Belgische en Nederlandse gezinsbijslag – Afzien van terugvordering - Goede trouw

De Geschillencommissie onderzocht de voorwaarde van de goede trouw in het kader van afzien van terugvordering, waarbij de moeder op het periodiek formulier P12 niet aangaf dat haar (ex-)partner zijn zelfstandige activiteit  in België had stopgezet waardoor een terugvordering (samenloop Belgische en Nederlandse gezinsbijslag) was ontstaan.  De goede trouw wordt niet weerhouden voor de periode dat de ouders nog samen waren, wel vanaf het moment dat ze uit elkaar gingen.

 

Top