Vlaanderen

MO 598 van 5 april 2007 - Uitbreiding van de toepassing van de nieuwe evaluatieregeling tot een nieuwe leeftijdscategorie. KB van 29 januari 2007 tot wijziging van Art. 56septies en Art. 63 van de SWKL en van KB van 28 maart 2003 tot uitvoering van Art. 47, Art. 56septies en Art. 63 van de SWKL en van Art. 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002.

Tabs

Top