Vlaanderen

MO 607 van 5 mei 2009 - Uitbreiding leeftijdscategorie in het raam van de nieuwe evaluatieregeling. KB van 26 april 2009 tot wijziging van KB van 28 maart 2003 tot uitvoering van de Art. 47, 56septies en 63 van de SWKL en van Art. 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002

Tabs

Top