Artikel 15 BVR Gegevensdeling

De diensten van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, provincies, federaties van gemeenten, gemeenten, verenigingen waarvan ze deel uitmaken, openbare instellingen die ervan afhangen, en alle openbare en meewerkende instellingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen, verstrekken de toezichthouders, overeenkomst artikel 126, ยง2, van het decreet van 27 april 2018, alle gegevens waar die om verzoeken.

Bij de gegevensuitwisseling, vermeld in het eerste lid, respecteren de diensten, vermeld in het eerste lid, de Europese, federale en Vlaamse regels rond het verwerken en de overdracht van deze gegevens en van de regelgeving over het beroepsgeheim.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top