Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 15 BVR Gegevensdeling

  Gearchiveerde versie

   

  De diensten van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, provincies, federaties van gemeenten, gemeenten, verenigingen waarvan ze deel uitmaken, openbare instellingen die ervan afhangen, en alle openbare en meewerkende instellingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen, verstrekken de toezichthouders, overeenkomst artikel 126, §2, van het decreet van 27 april 2018, alle gegevens waar die om verzoeken.

  Bij de gegevensuitwisseling, vermeld in het eerste lid, respecteren de diensten, vermeld in het eerste lid, de Europese, federale en Vlaamse regels rond het verwerken en de overdracht van deze gegevens en van de regelgeving over het beroepsgeheim.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top