Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 10 BVR Gegevensdeling

    Met behoud van de toepassing van andersluidende regelgeving, hebben de gegevens die worden opgeslagen en bewaard overeenkomstig de in artikel 10 vermelde procedure en hun weergave op een leesbare drager bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. Die bewijskracht geldt vanaf de datum die is vermeld op de gedetailleerde documentatie, vermeld in artikel 10, §2.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Datum einde geldigheid
    Top