Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 11 BVR Gegevensdeling

  Gearchiveerde versie

   

  De minister kan nadere regels en de procedure vastleggen voor het opslaan en bewaren van de gegevens waarover het agentschap of het agentschap Opgroeien regie of de private uitbetalingsactoren beschikken of die aan hen zijn bezorgd ter uitvoering van het decreet van 27 april 2018 en van het decreet van 7 juli 2017 of de uitvoeringsbesluiten ervan.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top