Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 10 BVR Sociale Toeslagen

    Aan het begin van elke toekenningsperiode wordt gecontroleerd of de beoordeling, vermeld in artikel 8, correct was voor het kalenderjaar waarvan men de inkomsten beoordeelt, bij het begin van de toekenningsperiode in kwestie.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top