Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 13 BVR Sociale Toeslagen

    Als gedurende een gedeelte van een kalenderjaar een sociale toeslag is toegekend op basis van artikel 11 of 12, wordt voor de resterende maanden van dat kalenderjaar, die niet onder de toepassing van artikel 8, eerste lid, artikel 11 of 12 vallen, gecontroleerd of de inkomsten van het gezin de inkomstengrensbedragen niet overschrijden op het ogenblik dat het aanslagbiljet met de inkomsten van het kalenderjaar in kwestie beschikbaar is. Als de inkomsten van het gezin die inkomstengrenzen niet overschrijden, wordt de sociale toeslag voor de maanden in kwestie toegekend.

    Het KI wordt in aanmerking genomen conform artikel 5, en wordt vastgesteld op basis van gegevens die betrekking hebben het kalenderjaar waarvan sprake in het eerste lid.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top