Protocollen

in het kader van de ondersteuningstoeslag 

voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens in het kader van de toekenning van de selectieve participatietoeslag aan kinderen die residentieel verblijven in een multifunctioneel centrum

voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens in het kader van het basisondersteuningsbudget de ondersteuningstoeslag

Top