| Aangepast - deontologisch kader private uitbetalingsactoren en FONS

Het "Deontologisch kader voor de private uitbetalingsactoren" en het "Deontologisch kader voor FONS", zoals in werking getreden op 18 juni 2019, werd gewijzigd door de Raad van Bestuur van het VUTG op 26 mei 2021. De aangebrachte wijzigingen vind je ook terug in de historiek van beide documenten in GPedia.

Top