Vlaanderen

29 januari 2021 - Besluit van de Vlaamse Regering over het recht op gezinsbijslag voor een categorie van kinderen die ingeschreven waren in een door Famifed erkende privé-onderwijsinrichting (B.S. 03.03.2021)

tabs

Top