Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Bronnen

Groeipakketdecreet van 2018

Besluiten van de Vlaamse Regering

  • BVR Ondersteuningstoeslag (30.12.2022)
    definitieve goedkeuring 
  • BVR tot wijziging van het BVR Gegevensverwerking Toelagen Gezinsbeleid van 19 juli 2019 
    prinicipiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State
  • BVR Gegevensverwerking Toelagen Gezinsbeleid van 19 juli 2019
    • Toekomstig artikel 8/1. §1 

Toelichtingsnota's

Protocollen in het kader van gegevensverwerking

Top