Parlementaire vragen/initiatieven 2021

Parlementaire vragen

Vragen om uitleg

Actuele vragen

Varia

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Evaluatie van het Groeipakket

Verbonden initiatieven - Commissievergadering 16.03.2021
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1490025/verslag/1491444

  • Vraag om uitleg 2441 (2020 - 2021)  - over de financiële gevolgen van de omkering van de rangen voor ouders van kinderen in nieuw samengestelde gezinnen naar aanleiding van de invoering van het groeipakket
  • Vraag om uitleg 2431 (2020 - 2021)  - over de coronatoeslag op het groeipakket en de problematiek van niet-toekenning aan wezen geboren voor 1 januari 2019
  • Vraag om uitleg 2312 (2020 -2021) - over de evaluatie van het groeipakket
  • Vraag om uitleg 2305  (2020 - 2021) - over de evaluatie van het groeipakket
  • Vraag om uitleg 2300 (2020 - 2021) - over de evaluatie en de hervorming van het groeipakket
  • Vraag om uitleg 2055 (2020 - 2021) - over het groeipakket voor halfwezen en wezen geboren voor 1 januari 2019
  • Interpellatie 32 (2020 - 2021) - over de door de minister uitgevoerde evaluatie van het groeipakket

Voorstellen van resolutie

Top